Výroba radionuklidů probíhá v Řeži u Prahy

Soudobá lékařská praxe se snaží léčit rakovinu různými způsoby. Zatímco lidové léčitelství a Tradiční čínská medicína se soustředí především na prevenci a odhalení příčiny ve vazbách na psychiku, v energetických blocích, v nedostatečné výživě, v překyselení organismu v důsledku nevhodné stravy, stresu a pracovního přetížení, lékařská obec na to jde zpravidla jinak. Mimo jiné využívá i podpůrných prostředků chemoterapie, ozařování, a radiofarmaka.
jaderné záření
Ta se produkují na několika místech v republice a tím nejznámějším je bezesporu Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy. Toto pracoviště bylo již za socialismu špičkovým centrem jaderného výzkumu. Od roku 2012 se radioaktivní izotopy z Řeže používají pro diagnostické účely a k léčbě rakoviny lymfatických systémů, konečníku a tlustého střeva, jater a štítné žlázy. Radiofarmaka vpravená do těla injekční formou v těle kolují a jejich pohyb snímá kamera, ve které se nádory a metastázy projeví jako zářivé chomáčky pohlcující glukózu. Obecně jsou totiž rakovinné buňky doslova žrouty glukózy a radioaktivní látka se na tyto oblasti váže, takže je snadno odhalí.
jaderná energie

Cyklotron produkuje radioaktivní látky s krátkým poločasem rozpadu

Radionuklidy vznikají v Řeži v menší místnosti uzavřené masivními betonovými stěnami, a sice v zařízení, jemuž se říká cyklotron. Dvacetitunový přístroj vyrobí v průběhu jedné pracovní směny pouze jedinou skleněnou ampuli s 20 ml tekutiny. Samotná procedura znamená pro zaměstnance ústavu speciální oděv s propínacím pláštěm, s rouškou, s kapucí, bílou čepicí, s návleky, a především s dozimetrem. Laboratoře musí být naprosto čisté, vybavené přetlakovou komorou, která zajistí, aby se zvenčí nedostal dovnitř prach a nečistoty, podlahy jsou antistatické a stěny se tu často sprchují desinfekční látkou.
atom a neutron
Radionuklidy jsou obecně velmi drahé preparáty a při léčbě onkologických pacientů se využívají vždy jako poslední možnost. Pro srovnání: pořízení rentgenového snímku vychází na několik korun, snímkování na CT je záležitostí několika stokorun, magnetická rezonance už znamená finanční zátěž v desítkách tisíc a radioterapie vychází pro jednoho pacienta na stovky tisíc Kč. Vyrobený preparát má velmi výrazný poločas rozpadu, během dvou hodin je v něm pouze polovina původní hodnoty radioaktivity a k pacientovi se proto musí dostat minimálně do šesti hodin od výroby, kdy radioaktivita klesá až na 20 %. Po osmi hodinách už radionuklid radioaktivní není.