Vyhněte se nepříjemnostem při jízdě na dálnici

Dopravní nehoda

Bohužel je nelze zcela opominout, každý den se střetávají osobní a nákladní vozy mezi sebou, s chodci a cyklisty a nejnebezpečnější situace vznikají právě na dálničních tazích ve vysokých rychlostech. Jestliže budete přijíždět k nehodě jako jedni z prvních, musíte se ze zákona alespoň pokusit poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu, případně informovat další složky policie a hasičů. Ještě před zastavením vozidla uveďte do provozu výstražně blikající směrová světla.
Rozdělte si vzájemně činnosti, je-li to možné, provádění záchrany osob je velmi náročné jak psychicky, tak i fyzicky, nezapomínejte ani na výstražný trojúhelník. U menších nehod je možné využít odstavného pruhu. Myslete také na svou vlastní bezpečnost, vystupujte z vozu na krajnici opatrně, lépe dveřmi zprava od spolujezdce.
propletené silnice

Zabezpečená nehoda

Odlišná situace platí u zajištěných nehod, kde je již přítomna záchranná služba a policie, při projíždění kolem ní snižte rychlost a především sledujte terén před sebou. Nedoporučuje se ani z psychologického hlediska pozorovat nehodu, jednak to ovlivní vaše další počínání za volantem a pak svou nepozorností můžete zavinit další hromadnou srážku. Spousta zbytečných karambolů vzniká právě kvůli zvědavcům, kteří pozorují cizí neštěstí.

Tankování

Jízda po dálnici by měla být plynulá a k tomu také patří dostatek paliva v nádrži. Vyplatí se ještě před nájezdem na ni natankovat plnou nádrž a pak se již palivem nezabývat. Každá drobnost rozptyluje pozornost při rychlé jízdě, a čím méně jich bude, tím lépe.
odbočka z dálnice

Tažení nepojízdného auta

Přihodit se může opravdu cokoli, a jestliže se stane z jakéhokoli důvodu váš vůz nepojízdným, je nutné jej odtáhnout. Pokud to neprovede odtahová služba, ale jiný vůz, na vašem vozidle musí být funkční brzdy, řízení a výstražné blikající směrovky. Nezapomínejte, že se odtažení smí provést pouze k nejbližšímu dálničnímu výjezdu.