Čištění odpadních vod kořenovou čističkou je nejen ekologické, ale i efektní na pohled

Nutnost čistit odpadní vody znali i naši předkové a je i naší povinností. Jde jen o to, najít způsob jak. Zvláště tam, kde není ještě vybudována kanalizace. Čištění odpadních vod nemusí být jen záležitostí, nad kterou lidé ohrnutí nos, může to být i kus krásného přírodního díla.

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD.  V podstatě jde o princip mokřadu, tedy území, které je pokryto vodou, štěrkem nebo kamínky a je osázeno bahenními rostlinami a travinami.  Slovo „kořenová“ je trošku zavádějící, jelikož čištění neprovádí přímo kořeny rostlin, ale bakterie žijící na kamenech. Kořeny dodávají vodě kyslík, což samotnému pročišťování výrazně napomáhá.
průřez kořenovou čističkou

Čištění má několik fází, tady jsou dvě nejdůležitější:

1.       Předčištění neboli mechanické odstranění hrubých nečistot a kalů


          tento proces probíhá ve vícekomorových septicích nebo v sedimentačních nádržích, kde se zachytí hrubé nečistoty, který by později mohly narušit průběh samotného přírodního čištění. Tyto záchytné jímky je potřeba jednou za čas nechat vyčistit.

2.       Čištění v samotném kořenovém filtru


          ze záchytných jímek, vtéká předčištěná voda do samotné kořenové čističky, kde setrvá většinou tak 15-20  dní. Po celou tuto dobu zde voda různě protéká a přirozeně se čistí, podobně jako v rybníce. Tedy bez použití chemie či elektriky. Je to opravdu dokonalá souhra a velké umění přírody. Doslova uklidí po nás lidech vše, co jsme do vody přidali, tedy i chemii, hormony či léky. A vrátí nám vodu čistou.

Přečištěnou vodu lze používat k zalévání zahrad nebo ji nechat přirozeně zasakovat do země. Bývá rovněž používána v zahradních jezírkách, vodopádech či potůčcích, ale můžeme ji i vypouštět do vodních toků. V domácnostech ji lze používat znovu, například na splachování WC.

Jaké jsou výhody kořenových čistíren odpadních vod?


          Systém využívající čistě přirozené pročisťovací procesy


          Na pohled velmi estetická záležitost, domov pro mnoho rostlin a bylinek


          Příznivě ovlivňuje mikroklima okolí


          Nízké provozní náklady, nehlučná (vše probíhá samospádem, není potřeba elektriky)


          Dovede si poradit i s tím, co průmyslovým čistírnám dělá problémy


          Téměř bezúdržbová s dlouhou životností


          Bezproblémový celoroční provoz


          Nevadí ji nestálý tlak ani nestálá kvalita vody

Má i nějaké nevýhody?


          Poměrně velké nároky na plochu


          Vyšší pořizovací náklady (pro 4člennou rodinu cca 100000 Kč s životností 20 let)


          Jejich realizace podléhá kolaudačnímu řízení
mokřadní jezírko

Co říci na závěr?

Již samotný Dalajláma kdysi řekl: „Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi námi a s přírodou. To není jen sen, je to nutnost.“
Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup